Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare huvudsakligen genom:

  • Aktivitet på vår hemsida och sociala medier
  • Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss
  • Offentliga register

Personuppgifter som vi lagrar är namn, mailadress och telefonnummer. Insamlingen av dessa personuppgifter grundas på samtycke. Uppgifterna sparas under den tidsperiod som vi har en affärsrelation och under den tidsperiod som ni önskar få mailutskick från oss.

Ändamål med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att kunna upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Vill du korrigera eller radera lagrad information?

Om du vill ta del av, korrigera eller radera de personuppgifter vi har lagrade om dig kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Du har möjlighet att begära information om lagrade personuppgifter upp till en gång per år och du har när som helst rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter.

Samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter, detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifterna nedan. Om du anser att vi inte har agerat enligt ovan nämnda direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Namn: Johanna Blom (personuppgiftsombud)
E-post: johanna@btel.se

BT El Per Blom AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556304-7207
Elektravägen 73
126 30 Hägersten

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.