bt-el-vara-tjanster-elinstallationer-elektriker-brandlarm-1-2560×1067

Våra tjänster

BT El har ramavtal med ett antal aktörer och arbetar främst gentemot företagsmarknaden samt den offentliga sektorn, med fokus på offentlig miljö. Vi utför arbetet med respekt och glädje!

Elinstallationer

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet inom diverse elinstallationer som gör det möjligt för oss att erbjuda många olika typer av elarbeten.

Vår kunskap sträcker sig från renovering av äldre elinstallationer till nybyggen och vårt arbete utförs alltid utifrån elsäkerhetskrav, samt miljö- och kvalitetskrav.

Vi är auktoriserade enligt branschregler hos Elsäkerhetsverket.BT-El-tjanster-elinstallationer-1
BT-El-tjanster-Tele-datanat

Tele- och datanät

Vi på BT El är certifierade för datanät CAT5 och CAT6 samt arbetar löpande med installationer och reparationer.

Vi har ett pågående samarbete med BEST signalsystem.

Flera av våra medarbetare är ECS-licenserade montörer och har lång erfarenhet inom fiber- och kopparnät.

Vi har ett flertal pågående projekt, däribland installation av patient- och signalsystem på uppdrag av Locum och Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Förutom installation hos NKS bistår vi även Karolinska Sjukhusets driftcentral med hantering av Citect, som säkerställer att driften fungerar felfritt på sjukhuset. 

Brand- och utrymningslarm

Vi tillhandahåller trygg installation och driftsättning av brand- och utrymningslarm. En av våra största kunder är Locum, där vi hjälper till med arbetet att underhålla och utöka antalet brandlarm.

Vi installerar och erbjuder service för brand- och utrymningslarm även inom fastigheter som inte tillhör Locum. Genom att välja oss kan vi utöka er brandsäkerhet och ni kan känna er trygga med att arbetet utförs enligt lagar och regler. Er säkerhet är viktigast för oss! 
BT-El-tjanster-Brandlarm

Är ni i behov av en elinstallatör?