En av BT El:s utmärkande styrkor är deras medarbetare, varav många funnits med sedan starten. Elektrikern Mats Holmberg är den medarbetare som varit med längst i företaget, hans anställning inleddes så tidigt som 1990. Den låga personalomsättningen och sammanhållningen är betydelsefulla byggstenar för företagets goda arbetsmiljö och högkvalitativa resultat. 

BT-El-Taby-Bussdepa-Mats-Holmberg_13-webben

Mats befinner sig i dagsläget i SL:s lokaler i Täby där Arriva för närvarande huserar. Projektet i bussdepån är omfattande och innefattar byte av LED-armaturer i stora delar av lokalen. Inom projektets ramar ingår även byte av armaturer i meckgravarna, den plats där bussarna kör in, vilket sker i samarbete med Molöf Bygg AB.

Johanna Blom och Per Blom är gemensamt arbetsledare på projektet. Tillsammans med Mats, vars uppdrag omfattar ansvarsområden utanför arbetsrollen, säkerställer de att uppgifterna utförs enligt uppsatt struktur. Mats uppdrag inkluderar stort ansvarstagande och säkerställande av att planeringen följs.

BT-El-Taby-Bussdepa-Mats-Holmberg_NYWebb2-

Trots tillväxt kvarstår “vi-känslan” på företaget

När Mats inledde sin karriär på företaget var de enbart fyra stycken medarbetare, men sedan dess har BT El vuxit exponentiellt i såväl arbetskraft som finansiellt. Den starka sammanhållningen som uppstod redan från start har fortsatt växa med bolagets medarbetare och genomsyrar företaget i alla led. 

Vi blir väldigt sammansvetsade ute på projekten, trots att de flesta av oss inte befinner sig på samma plats. De jag står närmast har jag regelbunden kontakt med även utanför jobbet. Några av oss har jobbat tillsammans sedan vi var i 20-årsåldern och vi har följt varandra genom livet, berättar Mats. 

Trots den framgångsrika tillväxten har företaget kantats av en del motgångar genom åren. Men motgång föder framgång, och Mats förklarar hur dessa utmaningar på sikt stärkt företaget och dess medarbetare.

Det har varit några tuffa perioder då Per Blom har fått dra tunga lass för att möjliggöra fortsatt anställning för oss alla. Genom att ställa upp och finnas där för varandra kunde vi ta en gemensam kraftansträngning och jobba oss tillbaka, vilket verkligen har stärkt oss, berättar Mats.

“Detta gjorde vi riktigt bra”

Att BT El lägger fokus på att bygga relationer som grundar sig i tillit är något som skapar trygghet såväl internt som externt, vilket varit centralt för framgångsrik tillväxt. Ett av de grundläggande elementen för ett lyckat projekt är att arbeta enligt tidsplanen och det kräver en utarbetad struktur och tillit.

– Den absolut bästa känslan är de sista dagarna på ett projekt, när allt gått enligt planerna. Det är då jag har tid att se över arbetet för att avgöra om det finns ytterligare utrymme för förbättring. Då infinner sig ett lyckorus av att “det här gjorde vi riktigt bra”, den känslan slår allt, avslutar Mats.

Linje

Relaterade nyheter

Norr-Enby-BT-El-Bernt-Eklund
Nyheter
7 juni, 2024

Norr Enby: En ny era för Bernt Eklund

helena
Vi på BT El stärker teamet med Johan Eklund som en del i utvecklingen av vår nya säkerhet- och brandla...
bt-el-certifierad_anlaggarfirma_brandlarm-1
Nyheter
28 maj, 2024

BT El är en certifierad anläggarfirma inom brandlarm

helena
Vi på BT El stärker teamet med Johan Eklund som en del i utvecklingen av vår nya säkerhet- och brandla...