BT El har sedan lång tid tillbaka arbetat med diverse projekt på Nacka sjukhus. Det är ett omfattande och löpande uppdrag som innefattar elinstallationer av olika slag. Projektet inkluderar ett flertal aktörer med varierande ansvarsområden knutna till sig.

BT-El-Nacka-sjukhus-Christoffer-Odljung-Johanna-Blom_-webben

Med hållbarhet i fokus är ett av BT El:s viktigaste uppdrag att förbättra omständigheterna för elförbrukningen. Under arbetet vid Nacka sjukhus har de bland annat installerat laddstolpar för elbilar, något som möjliggör för fler miljövänliga transporter. 

Christoffer Odljung, elektriker på BT El, befinner sig dagligen på Nacka sjukhus och ansvarar för kommunikationen mellan de olika aktörerna på plats. Han ansvarar för att projektet fortskrider utan friktioner.

God kommunikation är nyckeln till framgång vid komplexa projekt

Under åren som BT El har arbetat på Nacka sjukhus har de bland annat bytt belysning i korridorer, operationssalar samt ytterbelysning. Uppdragsgivarna är bland annat; Heving och Hägglund AB, LP Byggentreprenad AB, Caverion och Projektverkstaden AB. Projektens komplexitet varierar och det krävs god kommunikation och uppföljning med samtliga företag för att skapa gynnsamma förutsättningar. En central del i Christoffers roll är att upprätthålla den pågående kommunikationen på plats med de olika aktörerna. 

En bidragande faktor till projektets framgångar är den goda arbetsmiljön som präglas av en stark sammanhållning mellan samtliga medarbetare.  

– Vi är behjälpliga och stöttar varandra, en bidragande faktor till att vi alltid kan prestera vårt yttersta. Den familjära känslan som genomsyrar företaget underlättar det dagliga arbetet, avslutar Christoffer.

Linje

Relaterade nyheter

BT-El-Jimmy-elektriker-larling-webben
Medarbetare
Nyheter
26 december, 2023

Möt Jimmy, en av våra lärlingar

helena
Jimmy gjorde sin praktik hos oss på BT El under våren och sedan sommaren är han en av våra lärlingar!...
230224-BT-El-Charles-webben
Medarbetare
Nyheter
3 mars, 2023

Möt vår förstaårsmontör Charles!

helena
Charles, känd som Challe hos oss på BT El, blev nyligen förstaårsmontör och är i ständig utveckling. H...