Våren 2019 påbörjade BT El ett omfattande projekt som innebär byte av LED-armaturer i SL:s lokaler i Täby där Arriva för närvarande huserar. Inom ramen för projektet ingår även ett samarbete med företaget Rosenqvist Entreprenad AB. Projektet som pågått i närmare ett år närmar sig nu slutskedet.

BT-El-Taby-Bussdepa-Mats-Holmberg-Johanna-Blom_9-NY-webben

Per Blom, grundare av BT El samt HR- och kommunikationsansvarige Johanna Blom delar ansvaret som arbetsledare för uppdraget. På daglig basis befinner sig elektrikern Mats Holmberg på plats och bär ansvaret för att projektet fortskrider enligt planerna. 

Det är ett komplext projekt som kräver hänsynstagande till det som rör SL:s dagliga verksamhet i bussdepån. Därav är det av yttersta vikt att det finns en tydlig struktur för arbetsuppgifterna och för hur kommunikationen ska fungera mellan de olika aktörerna.

– Det behöver finnas en struktur för att arbetet ska kunna fortlöpa smidigt utan att störa SL:s dagliga verksamhet. Jag har därför utarbetat ett system som baseras på att utföra de mest omfattande uppgifterna först, så att jag sedan kan övergå till arbeten som inte riskerar att störa verksamheten, berättar Mats. 

Väl fungerande samarbeten gynnar projektet

Ett lyckat projekt grundar sig i väl fungerande samarbeten, vilket i sin tur baseras på förutsättningar för flexibilitet och lyhördhet.

– Jag har kontinuerlig kontakt med Arrivas medarbetare för att underlätta de komplexa arbetsuppgifterna. De har alla varit otroligt hjälpsamma och sett till att jag får utrymme att utföra uppdragen utan hinder. Kommunikationen oss emellan har varit grundläggande för detta projekt, berättar Mats.

Projektet främjar såväl ekonomi som miljö

Utöver bättre ljus kommer de nya LED-armaturerna också bidra till minskad energiförbrukning och därmed gynna såväl miljö som plånbok. Den nya LED-belysningen medför även att man kan minska antalet armaturer från 150 st till 120 st, vilket även det bidrar till mer hållbara förutsättningar. 

BT-El-Taby-Bussdepa-Mats-Holmberg-Johanna-Blom_16-webben
BT-El-Taby-Bussdepa-Mats-Holmberg-Johanna-Blom_22-ny-webben

Linje

Relaterade nyheter

Norr-Enby-BT-El-Bernt-Eklund
Nyheter
7 juni, 2024

Norr Enby: En ny era för Bernt Eklund

helena
Vi på BT El stärker teamet med Johan Eklund som en del i utvecklingen av vår nya säkerhet- och brandla...
bt-el-certifierad_anlaggarfirma_brandlarm-1
Nyheter
28 maj, 2024

BT El är en certifierad anläggarfirma inom brandlarm

helena
Vi på BT El stärker teamet med Johan Eklund som en del i utvecklingen av vår nya säkerhet- och brandla...